fbpx Mirosław Grzegorz Łapot | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Mirosław Grzegorz Łapot

Mirosław Grzegorz Łapot

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 grudnia 2008 roku

Mirosław Grzegorz Łapot

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Opieka i wychowanie żydowskiego dziecka sierocego w Małopolsce w Drugiej Rzeczypospolitej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. AJD, dr hab. Kazimierz Rędziński

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Krzysztof Jakubiak, prof. dr hab. Wiesław Theiss

Dyplom nr 3045.


Gdańsk, 15 grudnia 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: