fbpx Anna Szczepaniak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anna Szczepaniak

Anna Szczepaniak

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 czerwca 2008 roku

Anna Szczepaniak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Przyszłość dziecka niepełnosprawnego intelektualnie w percepcji rodziców”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Ryszard Kościelak

Recenzenci: prof. dr hab. Wiesława Pilecka, prof. dr hab. Gabriela Chojnacka-Szawłowska

Dyplom nr 2993.


Gdańsk, 24 lipca 2008 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: