fbpx Marta Kras | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marta Kras | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marta Kras

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 grudnia 2008 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Marta Kras

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rewizja taksonomiczna rodzaju Bilabrella Lindl. (= Habenaria Willd. sekcje Replicatae Kraenzl. i Bilabrellae Kraenzl., Orchidaceae)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Dariusz Szlachetko

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Zieliński, prof. dr hab. Adam Konstanty Zając

Dyplom nr 3054.


Gdańsk, 08 stycznia 2009 r.