fbpx Magdalena Małgorzata Witt | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Magdalena Małgorzata Witt | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Magdalena Małgorzata Witt

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 grudnia 2008 roku

Magdalena Małgorzata Witt

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„O aktywacji GPCR”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Ciarkowski

Recenzenci: prof. dr hab. Marta Pasenkiewicz-Gierula, prof. dr hab. Janusz Rak

Dyplom nr 3057.


Gdańsk, 24 lutego 2009 r.