fbpx Izabela Olszewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Izabela Olszewska

Izabela Olszewska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 lutego 2009 roku

Izabela Olszewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kulturelemente in der Übersetzung am Beispiel ausgewählter Werke der jiddischen Literatur”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Kątny

Recenzenci: prof. URz, dr hab. Lucyna Falkiewicz-Wille, prof. UG, dr hab. David Malcolm

Dyplom nr 3075.


Gdańsk, 02 marca 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: