fbpx Izabela Olszewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Izabela Olszewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Izabela Olszewska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 lutego 2009 roku

Izabela Olszewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kulturelemente in der Übersetzung am Beispiel ausgewählter Werke der jiddischen Literatur”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Kątny

Recenzenci: prof. URz, dr hab. Lucyna Falkiewicz-Wille, prof. UG, dr hab. David Malcolm

Dyplom nr 3075.


Gdańsk, 02 marca 2009 r.