fbpx Sebastian Michał Bieszke | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Sebastian Michał Bieszke

Sebastian Michał Bieszke

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 stycznia 2009 roku

Sebastian Michał Bieszke

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Koncepcja metodyki wdrażania zintegrowanych systemów informacyjnych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bernard Kubiak

Recenzenci: prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski, prof. dr hab. Stanisław Wrycza

Dyplom nr 3071.


Gdańsk, 02 marca 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: