fbpx Ievgen Sobol | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Ievgen Sobol

Ievgen Sobol

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 lutego 2009 roku

Ievgen Sobol

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Jarosław Iwaszkiewicz i literatura rosyjska. Rekonesans.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska

Recenzenci: prof. dr hab. Franciszek Apanowicz, prof. UKSW, dr hab. Piotr Mitzner

Dyplom nr 3077.


Gdańsk, 04 marca 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: