fbpx Wojciech Kotowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wojciech Kotowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wojciech Kotowicz

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 marca 2009 roku

Wojciech Kotowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Życie polityczne Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Nauk o polityce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Chodubski, prof. dr hab. Sergiusz Wasiuta

Dyplom nr 3091.


Gdańsk, 15 kwietnia 2009 r.