fbpx Ewa Woźniak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ewa Woźniak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ewa Woźniak

Uchwałą Rady Instytutu Geografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 lutego 2009 roku

Ewa Woźniak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rola obszaru endoreicznego Linia w bilansowaniu opadu atmosferycznego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Geografii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jan Drwal

Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Gutry-Korycka, prof. UG, dr hab. Robert Bogdanowicz

Dyplom nr 3089.


Gdańsk, 15 kwietnia 2009 r.