fbpx Marek Jarosław Smoliński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Marek Jarosław Smoliński

Marek Jarosław Smoliński

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 marca 2009 roku

Marek Jarosław Smoliński

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Joannici w polityce książąt polskich i pomorskich od połowy XII do pierwszego ćwierćwiecza XIV wieku

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia średniowiecza, nauki pomocnicze historii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Mateusz Goliński, prof. dr hab. Tomasz Jasiński, prof. dr hab. Jerzy Hauziński, prof. dr hab. Wiesław Zbigniew Długokęcki

Gdańsk, 15 kwietnia 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: