fbpx Przemysław Zbigniew Lech | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Przemysław Zbigniew Lech

Przemysław Zbigniew Lech

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 lutego 2009 roku

Przemysław Zbigniew Lech

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Metodyka ekonomicznej oceny przedsięwzięć informatycznych wspomagających zarządzanie organizacją

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski, prof. dr inż. Wiesław Maria Grudzewski, prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Mirosław Szreder

Dyplom nr 543.


Gdańsk, 16 kwietnia 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: