fbpx Joanna Gabriela Nichthauser | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Joanna Gabriela Nichthauser

Joanna Gabriela Nichthauser

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 kwietnia 2009 roku

Joanna Gabriela Nichthauser

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Metody izolacji i analizy wybranych kationów cieczy jonowych z użyciem procesów jonowo-asocjacyjnych oraz  chemicznie związanych polarnych faz stacjonarnych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Piotr Stepnowski

Recenzenci: prof. dr hab. Inż. Waldemar Wardencki, prof. UG, dr hab. inż. Tadeusz Ossowski

Dyplom nr 3094.


Gdańsk, 28 kwietnia 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: