fbpx Adam Mikołaj Szarszewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Adam Mikołaj Szarszewski

Adam Mikołaj Szarszewski

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 kwietnia 2009 roku

Adam Mikołaj Szarszewski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Proces medykalizacji szpitali gdańskich, aspekty socjalne, prawne i ekonomiczne (1755-1874)

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia nowożytna, historia XIX w., historia ochrony zdrowia

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Tadeusz Srogosz, prof. UAM, dr hab. Jaromir Piotr Jeszke, prof. dr hab. Andrzej Tadeusz Karpiński, prof. dr hab. Wiesław Zbigniew Długokęcki

Dyplom nr 546.


Gdańsk, 05 maja 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: