fbpx Marek Roman Cybulski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Marek Roman Cybulski

Marek Roman Cybulski

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 kwietnia 2009 roku

Marek Roman Cybulski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Problematyka morfonologiczna w procesie kodyfikacji kaszubszczyzny na przykładzie samogłoskowych alternacji jakościowych przed końcówką zerową rzeczowników

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo zachodniosłowiańskie

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Jadwiga Czesława Zieniuk, prof. dr hab. Jerzy Treder, prof. dr hab. Henryk Wróbel, prof. dr hab. Władysław Lubaś

Dyplom nr 549.


Gdańsk, 15 maja 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: