fbpx Maria Genowefa Czaplicka-Jedlikowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Maria Genowefa Czaplicka-Jedlikowska

Maria Genowefa Czaplicka-Jedlikowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 maja 2009 roku

Maria Genowefa Czaplicka-Jedlikowska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Edukacyjne aspekty nazw własnych w literaturze dla dzieci

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: onomastyka

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Kwiryna Maria Handke, prof. dr hab. Czesław Tadeusz Kosyl, prof. dr hab. Irena Mirosława Sarnowska-Giefing, prof. dr hab. Edward Breza

Dyplom nr 548.


Gdańsk, 15 maja 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: