fbpx Mariusz Zborowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Mariusz Zborowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Mariusz Zborowski

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 maja 2009 roku

Mariusz Zborowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Semantics and Pragmatics of English Prepositions”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Roman Kalisz

Recenzenci: dr hab. Krzysztof Hejwowski, prof. UG, dr hab. Maciej Widawski

Dyplom nr 3098.


Gdańsk, 15 maja 2009 r.