fbpx Adam Jerzy Lesner | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Adam Jerzy Lesner

Adam Jerzy Lesner

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 kwietnia 2009 roku

Adam Jerzy Lesner

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Niskocząsteczkowe substraty i inhibitory proteinaz serynowych

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Bernard Lammek, prof. dr hab. Antoni Polanowski, prof. dr hab. Jerzy Silberring, prof. dr hab. Marianna Turkiewicz

Dyplom nr 547.


Gdańsk, 20 maja 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: