fbpx Katarzyna Ewa Kołatka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katarzyna Ewa Kołatka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Katarzyna Ewa Kołatka

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 22 maja 2009 roku

Katarzyna Ewa Kołatka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ bakteryjnych białek partycyjnych na  lokalizację i stabilność plazmidu RK2”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Igor Konieczny

Recenzenci: dr hab. Małgorzata Łobocka, prof. GUMed, dr hab. Michał Obuchowski

Dyplom nr 3107.


Gdańsk, 04 czerwca 2009 r.