fbpx Igor Andrzej Hałagida | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Igor Andrzej Hałagida

Igor Andrzej Hałagida

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 czerwca 2009 roku

Igor Andrzej Hałagida

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

"Szpieg Watykanu". Kapłan greckokatolicki ks. Bazyli Hrynyk (1896-1977)

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia XX wieku

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Andrzej Czwalba, prof. dr hab. Jerzy Eisler, prof. AP w Słupsku, dr hab. Roman Drozd, prof. dr hab. Tadeusz Stegner

Dyplom nr 553.


Gdańsk, 22 czerwca 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: