fbpx Marta Jastrzębska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Marta Jastrzębska

Marta Jastrzębska

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 czerwca 2009 roku

Marta Jastrzębska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Proces zmiany a terapia uzależnienia od  alkoholu u osób z psychopatycznymi i niepsychopatycznymi cechami osobowości w warunkach izolacji więziennej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska

Recenzenci: prof. UAM, dr hab. Lidia Cierpiałkowska, prof. UKSW, dr hab. Zdzisław Majchrzyk

Dyplom nr 3117.


Gdańsk, 23 czerwca 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: