fbpx Beata Małgorzata Mickiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Beata Małgorzata Mickiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Beata Małgorzata Mickiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 czerwca 2009 roku

Beata Małgorzata Mickiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Badania konformacyjne analogów wybranych antybiotyków peptydowych przy użyciu technik CD, NMR oraz  modelowania molekularnego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Ciarkowski

Recenzenci: prof. dr hab. Wiesław Wiczk, dr hab. Jacek Wójcik

Dyplom nr 3129.


Gdańsk, 13 lipca 2009 r.