Jolanta Izabella Kruk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jolanta Izabella Kruk

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 04 czerwca 2009 roku

Jolanta Izabella Kruk

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Doświadczenie, reprezentacja i działanie wśród rzeczy i przedmiotów. Projektowanie edukacyjne”

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki, specjalność: dydaktyka ogólna

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. UAM, dr hab. Stanisław Dylak, prof. DSW, dr hab. Bogusława Dorota Gołębniak, prof. UG, dr hab. Dorota Klus-Stańska, prof. dr hab. Bogusław Śliwerski

Dyplom nr 558.


Gdańsk, 13 lipca 2009 r.