fbpx Wioletta Kornelia Tuszyńska-Bogucka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Wioletta Kornelia Tuszyńska-Bogucka

Wioletta Kornelia Tuszyńska-Bogucka

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 maja 2009 roku

Wioletta Kornelia Tuszyńska-Bogucka

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Funkcjonowanie systemu rodziny z dzieckiem przewlekle chorym dermatologicznie

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii, specjalność: psychologia rodziny

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz, prof. dr hab. Irena Obuchowska, prof. dr hab. Władysława Pilecka, prof. UG, dr hab. Teresa Rostowska

Dyplom nr 556.


Gdańsk, 08 lipca 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: