fbpx Monika Beata Normant | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Monika Beata Normant

Monika Beata Normant

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 czerwca 2009 roku

Monika Beata Normant

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Wpływ zasolenia na procesy życiowe skorupiaków występujących w południowym Bałtyku

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Krzysztof Henryk Jażdżewski, prof. dr hab. Krzysztof Wojciech Opaliński, prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski, prof. dr hab. Maciej Wołowicz

Dyplom nr 559.


Gdańsk, 21 lipca 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 3 stycznia 2017 roku, 14:18
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: