fbpx Ireneusz Adam Milewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Ireneusz Adam Milewski

Ireneusz Adam Milewski

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 lipca 2009 roku

Ireneusz Adam Milewski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Depozycje i zsyłki biskupów w Cesarstwie Wschodniorzymskim (lata 325-451)

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia starożytna, historia Bizancjum

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. UAM, dr hab. Kazimierz Jakub Ilski, ks. prof. dr hab. Marek Starowieyski, prof. dr hab. Waldemar Ceran, prof. UG, dr hab. Jan Iluk

Dyplom nr 560.


Gdańsk, 29 lipca 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: