fbpx Henryk Józef Olszewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Henryk Józef Olszewski

Henryk Józef Olszewski

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 02 lipca 2009 roku

Henryk Józef Olszewski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Otępienie czołowo-skroniowe. Ujęcie neuropsychologiczne

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii, specjalność: neuropsychologia

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Anna Dorota Herzyk, prof. dr hab. Danuta Kądzielawa, prof. dr hab. Piotr Krzysztof Oleś, prof. dr hab. Maria Pąchalska

Dyplom nr 562.


Gdańsk, 14 września 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: