fbpx Jerzy Auksztol | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Jerzy Auksztol

Jerzy Auksztol

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 września 2009 roku

Jerzy Auksztol

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Outsourcing informatyczny w teorii i praktyce zarządzania

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Kazimierz Perechuda, prof. dr inż. Wiesław Maria Grudzewski, prof. dr hab. Jan Antoni Lichtarski, prof. dr hab. Ryszard Rutka

Dyplom nr 563.


Gdańsk, 15 września 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: