fbpx Iwona Anna Ndiaye | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Iwona Anna Ndiaye

Iwona Anna Ndiaye

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 września 2009 roku

Iwona Anna Ndiaye

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Hipertrofia za utraconym domem w poezji emigrantów rosyjskich "pierwszej fali"

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: historia literatury rosyjskiej

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Franciszek Apanowicz, prof. UWM, dr hab. Grzegorz Ojcewicz, prof. dr hab. Anna Legeżyńska, prof. dr hab. Piotr Fast

Dyplom nr 564.


Gdańsk, 08 października 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: