fbpx Joanna Cyman | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Joanna Cyman | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Joanna Cyman

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 września 2009 roku

Joanna Cyman

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Własności liczb dominowania zewnętrznego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk matematycznych

w zakresie Matematyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. PG, dr hab. Jerzy Topp

Recenzenci: prof. dr hab. Michał Karoński, prof. dr hab. inż. Marek Kubale

Dyplom nr 3154.


Gdańsk, 21 października 2009 r.