fbpx Paulina Anna Petrus | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Paulina Anna Petrus | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Paulina Anna Petrus

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 października 2009 roku

Paulina Anna Petrus

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Przyswajanie języków o różnym stopniu transparentności, a sprawność czytania dzieci w wieku wczesnoszkolnym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marta Bogdanowicz

Recenzenci: prof. UMCS, dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis, prof. dr hab. Waldemar Tłokiński

Dyplom nr 3162.


Gdańsk, 02 listopada 2009 r.