fbpx Emilia Styczeń | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Emilia Styczeń

Emilia Styczeń

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 listopada 2009 roku

Emilia Styczeń

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Związki koordynacyjne halogenkowych kompleksów manganu(II), żelaza(II), kobaltu(II) i miedzi(II) z kationami tetraalkiloamoniowymi”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zygmunt Warnke

Recenzenci: prof. UG, dr hab. inż. Tadeusz Ossowski, prof. dr hab. Marek Wesołowski

Dyplom nr 3167.


Gdańsk, 18 listopada 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: