fbpx Bożena Stawoska-Jundziłł | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Bożena Stawoska-Jundziłł

Bożena Stawoska-Jundziłł

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 listopada 2009 roku

Bożena Stawoska-Jundziłł

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

VIXIT CUM PARENTIBUS. Dzieci w wieku do siedmiu lat w rodzinach chrześcijan z Rzymu III-VI wieku.

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia starożytna

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: ks. prof. dr hab. Henryk Pietras, dr hab. Sławomir Bralewski, dr hab. Jan Prostko-Prostyński, prof. UG, dr hab. Jan Iluk

Dyplom nr 567.


Gdańsk, 03 grudnia 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: