fbpx Tadeusz Krzysztof Sucharski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Tadeusz Krzysztof Sucharski

Tadeusz Krzysztof Sucharski

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 listopada 2009 roku

Tadeusz Krzysztof Sucharski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Polskie poszukiwania ´innej" Rosji. O nurcie rosyjskim w literaturze Drugiej Emigracji.

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: historia literatury polskiej

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Wojciech Stanisław Ligęza, dr hab. Wacław Janusz Lewandowski, prof. dr hab. Andrzej Dymitr Lazari, prof. dr hab, Bogusław Leszek Bakuła

Dyplom nr 365.


Gdańsk, 01 grudnia 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: