fbpx Małgorzata Rychłowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Małgorzata Rychłowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Małgorzata Rychłowska

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 13 listopada 2009 roku

Małgorzata Rychłowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Charakterystyka strukturalna i funkcjonalna rekombinowanych form glikoprotein E1 i E2 wirusa zapalenia wątroby tyou C (HCV)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biochemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk

Recenzenci: prof. PW, dr hab. Anna Boguszewska-Chachulska, prof. dr hab. Marek Figlerowicz

Dyplom nr 3168.


Gdańsk, 01 grudnia 2009 r.