fbpx Aneta Rita Borkowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Aneta Rita Borkowska

Aneta Rita Borkowska

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 stycznia 2010 roku

Aneta Rita Borkowska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Procesy uwagi i hamowania reakcji u dzieci z ADHD z perspektywy rozwojowej neuropsychologii klinicznej

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii, specjalność: neuropsychologia dziecka

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Emilia Łojek, prof. dr hab. Irena Obuchowska, prof. dr hab. Maria Pąchalska, prof. dr hab. Tomasz Wolańczyk

Dyplom nr 568.


Gdańsk, 16 lutego 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: