fbpx Robert Fidytek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Robert Fidytek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Robert Fidytek

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 stycznia 2010 roku

Robert Fidytek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Dwu i trójkolorowe grafowe liczby Ramseya dla cykli i ścieżek”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk matematycznych

w zakresie Matematyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Marek Kubale

Recenzenci: prof. dr hab. Mieczysław Andrzej Borowiecki, dr hab. Halina Maria Bielak

Dyplom nr 3199.


Gdańsk, 02 marca 2010 r.