fbpx Beata Maria Karpińska-Musiał | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Beata Maria Karpińska-Musiał

Beata Maria Karpińska-Musiał

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 lutego 2010 roku

Beata Maria Karpińska-Musiał

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Świadomość meta- językoznawcza w modelu kompetencji międzykulturowej nauczycieli języków obcych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Pedagogiki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Dorota Klus-Stańska, prof. dr hab. Waldemar Pfeiffer

Dyplom nr 3201.


Gdańsk, 03 marca 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: