fbpx Agnieszka Żukowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Agnieszka Żukowska

Agnieszka Żukowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 marca 2010 roku

Agnieszka Żukowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„"The Power of Time": Temporal Aspects of the Stuart Masque”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Limon

Recenzenci: prof. UW, dr hab. Małgorzata Grzegorzewska, prof. UG, dr hab. Joanna Burzyńska-Sylwestrzak

Dyplom nr 3205.


Gdańsk, 08 marca 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: