fbpx Edyta Irena Orłowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Edyta Irena Orłowska

Edyta Irena Orłowska

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 marca 2010 roku

Edyta Irena Orłowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ocena zmian dynamiki relacji małżeńskich u osób z afazją”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Maria Pąchalska

Recenzenci: prof. dr hab. Bożydar Leon Jan Kaczmarek, prof. dr hab. Waldemar Tłokiński

Dyplom nr 3222.


Gdańsk, 14 kwietnia 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: