fbpx Justyna Samaszko | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Justyna Samaszko

Justyna Samaszko

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 marca 2010 roku

Justyna Samaszko

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Chemiczna synteza fragmentu peptydoglikanu ściany komórkowej gronkowca złocistego (S. aureus)

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Janusz Madaj

Recenzenci: prof. PG, dr hab. inż. Krystyna Dzierzbicka, prof. dr hab. Zbigniew Maćkiewicz

Dyplom nr 3220.


Gdańsk, 08 kwietnia 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: