fbpx Michał Karol Gałędek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Michał Karol Gałędek

Michał Karol Gałędek

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 marca 2010 roku

Michał Karol Gałędek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zespolona administracja rządowa na  ziemi wileńskiej w latach 1922-1939”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Dariusz Szpoper

Recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Łaszewski, prof. dr hab. Tadeusz Maciejewski

Dyplom nr 3212.


Gdańsk, 08 kwietnia 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: