fbpx Leszek Janusz Łęczyński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Leszek Janusz Łęczyński

Leszek Janusz Łęczyński

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 marca 2010 roku

Leszek Janusz Łęczyński

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Morfolitodynamika przybrzeża Półwyspu Helskiego

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Andrzej Leon Kostrzewski, prof. dr hab. Józef Edward Mojski, prof. dr hab. Stanisław Jan Musielak , prof. UG, dr hab. Witold Cieślikiewicz

Dyplom nr 570.


Gdańsk, 20 kwietnia 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: środa, 4 stycznia 2017 roku, 9:33
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: