fbpx Teresa Tatiana Czerwińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Teresa Tatiana Czerwińska

Teresa Tatiana Czerwińska

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 marca 2010 roku

Teresa Tatiana Czerwińska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Polityka inwestycyjna instytucji ubezpieczeniowych - istota - uwarunkowania - instrumenty

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Stanisław Owsiak, prof. dr hab. Wanda Sułkowska , prof. dr hab. Krystyna Dziworska

Dyplom nr 569.


Gdańsk, 27 kwietnia 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: