fbpx Ewa Szczepkowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Ewa Szczepkowska

Ewa Szczepkowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 kwietnia 2010 roku

Ewa Szczepkowska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

"Zegar mego życia zawsze się późnił..." O życiu i twórczości Juliana Wołoszynowskiego

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: historia współczesnej literatrury polskiej

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Józef Karol Olejniczak, prof. dr hab. Hanna Małgorzata Gosk, prof. UKSW, dr hab. Piotr Mitzner, prof. dr hab. Jan Ciechowicz

Dyplom nr 571.


Gdańsk, 07 maja 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: