fbpx Bolesław Marek Oleksowicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Bolesław Marek Oleksowicz

Bolesław Marek Oleksowicz

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 maja 2010 roku

Bolesław Marek Oleksowicz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Dziady, historia, romantyzm

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: historia literatury polskiej

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Marta Zofia Piwińska-Tarn, prof. UAM, dr hab. Krzysztof Trybuś, prof. dr hab. Jacek Brzozowski, prof. dr hab. Józef Bachórz

Dyplom nr 572.


Gdańsk, 11 maja 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: