fbpx Bożena Graca | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Bożena Graca

Bożena Graca

Uchwałą Rady Instytutu Oceanografii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 maja 2010 roku

Bożena Graca

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Dynamika przemian azotu i fosforu w strefie kontaktu wody z osadem dennym w Zatoce Gdańskiej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk o Ziemi

w zakresie Oceanologii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Lucyna Falkowska, prof. dr hab. Ryszard Gołdyn, prof. dr hab. Piotr Szefer, prof. UMK, dr hab. Andrzej Kentzer

Dyplom nr 573.


Gdańsk, 19 maja 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: środa, 4 stycznia 2017 roku, 9:30
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: