fbpx Adrian Józef Kołtoniak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Adrian Józef Kołtoniak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Adrian Józef Kołtoniak

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 maja 2010 roku

Adrian Józef Kołtoniak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Oblicze literackie "Tygodnika Ilustrowanego" w latach 1898-1907”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Jan Data

Recenzenci: prof. UW, dr hab. Ewa Ihnatowicz, prof. dr hab. Tadeusz Linkner

Dyplom nr 3237.


Gdańsk, 25 maja 2010 r.