fbpx Joanna Jereczek-Lipińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Joanna Jereczek-Lipińska

Joanna Jereczek-Lipińska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 maja 2010 roku

Joanna Jereczek-Lipińska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

De la désidéologisation progressive du discours politique à l´ ère du Net

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo romańskie

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Bohdan Krzysztof Bogacki, prof. dr hab. Mieczysław Henryk Gajos, prof. dr hab. Józef Sypnicki , prof. UG, dr hab. Jan Kortas

Dyplom nr 575.


Gdańsk, 30 maja 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: