fbpx Bartosz Putrycz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Bartosz Putrycz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Bartosz Putrycz

Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 maja 2010 roku

Bartosz Putrycz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Grupy i rozmaitości Hantzsche- Wendta”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk matematycznych

w zakresie Matematyki

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Andrzej Szczepański

Recenzenci: prof. PG, dr hab. Marek Zbigniew Izydorek, prof. UW, dr hab. Zbigniew Marciniak

Dyplom nr 3238.


Gdańsk, 01 czerwca 2010 r.