fbpx Olga Małgorzata Pelc-Pękala | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Olga Małgorzata Pelc-Pękala

Olga Małgorzata Pelc-Pękala

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 maja 2010 roku

Olga Małgorzata Pelc-Pękala

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Dojrzałość do  nauki czytania i pisania. Wczesne uwarunkowania poznawcze”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marta Bogdanowicz

Recenzenci: prof. UMCS, dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis, prof. UG, dr hab. Stanisław Milewski

Dyplom nr 3241.


Gdańsk, 02 czerwca 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: